رد کردن لینک ها

کتاب «صدایی که ماند»

فراموشی، یک اتفاق طبیعی برای انسان هاست؛ برخی همه چیز را فراموش می کنند، حتی اتفاقات خیلی مهم را؛ حتی داغ های خیلی سنگین را؛ اما در میان تمامی اتفاقات ریز و درشت و مهم یا کم اهمیت، بعضی اتفاقات هیچ وقت فراموش نخواهند شد؛ چراکه خداوند اراده کرده آن اتفاق در ذهن ها زنده و جاودان بماند.

قطع: خشتی

نویسنده: سید محمدعلی جلالی

گرافیک داخلی: مریم سادات منصور

طراح جلد: مهدی جعفری

صفحه آرایی: فاطمه سعیدی

نوبت چاپ: ۱۳۹۵

چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

به گفتگو بپیوندید