رد کردن لینک ها

کتاب گنبد فیروزه‌ای

فکرش را بکنید روزی از راه برسد که تنها جرم شما داشتن نسبت فامیلی با یک خاندان باشد! و تنها مجازاتی که به خاطر این جرم براستان در نظر می گیرند اعدام! 

اعدام به خاطر داشتن نسبت فامیلی با اهل بیت(ص) این جرم امامزادگانی است که به ایران پناه آوردند.

وقتی کسی بدون چتر زیرباران بیاستد چه دلش بخواهد چه نه خیس می شود. تو حتی اگر در حرم امام زادگان هیچ کاری نکنی و فقط تماشا کنی باز هم باران معنویت تو را خیس خواهد کرد و توشه ای خواهی گرفت. این فرصتی است برای ما فرصتی که بسیاری از بندگان خدا در حسترش از نیا رفتند.

قطع: پالتویی
تعداد صفحات: ۹۵
چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه
شمارگان: ۲ هزار نسخه
نوبت چاپ: ۱۳۹۴
به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید