رد کردن لینک ها

کتاب چشم ها می خوانند

چشم ها می خوانند؛ حکایت چشم هایی است که روز واقعه را دیدند؛ بعضی زیر پرچم نوه رسول خدا صلی الله علیه وآله و بعضی زیر پرچم کفر. بعضی راه را خوانده و صاحبانشان ِ بعضی از راه مانده. «چشم ها می خوانند» را بخوانیم و مقایسه کنیم رفتار را با رفتار خودمان؛ و فکر کنیم به اینکه اگر ما در روز واقعه بودیم، جایمان زیر کدام پرچم بود؟

قطع: خشتی

نویسنده : سید محمدعلی جلالی

طراح جلد: آرزو آقابابائیان

گرافیک داخلی: غلامعلی جزینی

نوبت چاپ: ۱۳۹۵

چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

به سفارش: معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه

به گفتگو بپیوندید