رد کردن لینک ها

کتاب قاف

دستی روی شانه اش خورد.
«این انگشتر چند؟»
میرزا از جایش جست زد. انگشتر را از جعبه درآورد و نگین سرخ رنگش را سمت نور خورشید گرفت.
نور خورشید چشم هایش را تنگ تر کرد. انگشتر را بالا و پایین کرد و گفت:«عقیق یمن است. تراش عبدالرزاق!»
مشتری به تقلید از میرزا انگشتر را جلوی نور خورشید بالا و پایین کرد، ولی معلوم بود چیزی سرش نمی شود.
تجربه میرزا در شناخت مشتری ها اشتباه نمی کرد.
مشتری پرسید:« اصل یمن است؟»
میرزا گفت:«اصلِ اصلِ یمن.»

قطع: رقعی
تعداد صفحات: ۱۲۵
نویسندگان: محمدعلی رکنی-سیداحمد مدقق-اعظم عظیمی-لیلاپارسافر-مهدی سیاهکالی-سید محمدعلی جلالی-زهراخلیلی-محمدهادی سرانجام
سرپرست نویسندگان: مهدی شریفی
گرافیک داخلی: مریم سادات منصور
صفحه آرایی: فاطمه سعیدی
چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه
به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق
شمارگان: ۵ هزار نسخه
نوبت چاپ: ۱۳۹۶
به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید