رد کردن لینک ها

کتاب قاف ۲

آن طور که خود می گوید، بهترین قصه ها از آن اوست. استاد قصه پردازی است. قصه های آفرینش، قصه های خوب ترین ها و پلیدترین های خلقتش و قصه هایی از انسان و زندگی. بیراهه نیست اگر بگوییم خدا با وصف خالقیتش، خلق قصه را به ما ِ آموخت تا حرف هایمان بهتر و عمیق تر به دل بنشیند؛ چراکه داستان با خلق تصاویر، بر دیوارۀ ذهن ما حک شده و ماندگار می شود.

قطع: خشتی

موضوع: غدیرخم، ائمه معصومین

مدیرپروژه: حسین سلیمانی

مدیر هنری: بهنام جعفری

نویسندگان: سید محمدعلی جلالی، محمدعلی رکنی، پرستو علی عسگرنجاد، نگارسادات دریاباری، فاطمه بهروزفخر

گرافیک داخلی: مریم سادات منصور

طراح جلد: مهدی جعفری

صفحه آرایی: محمد حسن نظری

نوبت چاپ: ۱۳۹۵

چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید