رد کردن لینک ها

کتاب عهدماندگار

مروری است بر خطبه پیامبردر روز عیدغدیر؛ خطبه ای که ابلاغ ولایت امامان معصوم(ع)بود و پایان بخش بیست و سه سال رسال پیامبر و اگر خوانده نمی شد، رسالت ناتمام می ماند خطبه ای که بسیار بیشتر از جمله «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» است و بسیاری از ما تاکنون حتی یک بار هم آن را مطالعه نکرده ایم، خطبه ای که پایان بخشش، عهده ماندگاری است که ما وظیفه داریم آن را بدانیم و به دیگران برسانیم.

قطع: خشتی

تعداد صفحات: ۹۶

نویسنده: سید محمد علی جلالی

گرافیک داخلی و صفحه آرایی: فاطمه سعیدی

طراح جلد: آرزو آقابابائیان

نوبت چاپ: ۱۳۹۵

چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

به سفارش: معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه

تولید: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید