رد کردن لینک ها

کتاب راه آسمان

قرآن باران رحمت الهی است. خدای مهربان آن را نازل کرده تا برهمگان ببارد، بدون تفاوت بین عرب و عجم و سفید و سیاه و زن و مرد؛ وهمانطور که همه ما به خوبی می دانیم «باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره زار، خس»

قطع: خشتی

تعداد صفحات:۱۴۱

نویسنده: سید محمد علی جلالی

گرافیک داخلی: غلامعلی جزینی

طراح جلد: مهدی جعفری

صفحه آرایی: بهنام جعفری بلالمی

نوبت چاپ: بهار ۹۶

چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید