رد کردن لینک ها

کتاب دختران آسمان

«دختران آسمان» آمده است که بگوید لیاقت ما دخترها فقط آسمان است و دختر آسمان شدن راستش شیطان خیلی دوست دارد ما را از مسیر رسیدن به آسمان و آسمان شدن دور کند، بین خودمان باشد او حتی تلاش زیادی کرد تا این کتاب به دست تو نرسد اما خدا خواست یاری مان کرد و ما هر آنجه توان داشتیم به کار گرفتیم تا فرمول «آسمانی شدن» را گیدا کنیم و در این کتاب به دست شما برسانیم.

قطع:  پالتویی
تعداد صفحات: ۹۵
چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه
به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید