رد کردن لینک ها

چند دقیقه وقت دارید؟

«چند دقیقه وقت دارید؟» یک یادآوری است برای آنهایی که اگر دقیقه های تلف شده یک روزشان جمع شود ساعت های بسیاری متولد خواهد شد که صرف هیچ می شود. آن وقت در جواب سؤال «چقدر مطالعه میکنی؟» یک جواب بیشتر ندارند «وقت ندارم». «چند دقیقه وقت دارید؟» یک یادآوری یک دقیقه ای است برای همه کسانی که روحشان را گرسنه نگه داشته اند. یک تذکر به همه ما که دقیقه هایی را هم برای معاشرت با یار مهربان صرف کنیم.

کارگردان : اسماعیل عظیمی
نویسنده : حسین سلیمانی
تهیه کننده : هادی سرانجام
مدیر تولید : محمد حسین حبیبی
دستیار کارگردان : محمد صادق آتش زر
تصویر و نور : سید محمود حسینی
دستیار تصویر و نور : اکبر زندیه
تدوین : اسماعیل عظیمی
موسیقی : حامد جهانبخش
بازیگران: مجید رنگی / حسین حبیبی / حسین طالبی / صادق آتش زر / جابر نوری / محمد یوسفی و…

به گفتگو بپیوندید